כל מה שרצית לדעת על יחסי ציבור. חדשות מהארץ ומהעולם, מחקרים אקדמיים, כנסים, טיפים ועוד. בשיתוף יפעת מידע תקשורתי ובית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל.

כנס "הצד האפל של התקשורת" – יחסי ציבור ותקשורת תאגידית, אוגוסט 2019

 

בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במחקר בתחומי התקשורת הארגונית, תקשורת יחסי ציבור, תקשורת תאגידית, מיתוג ועוד. בעוד שזרם מחקרי עצום זה מעמיק אף יותר את האופי האינסטרומנטלי של תקשורת תאגידית/ארגונית, תשומת לב מעטה הוקדשה לבחינה מעמיקה של ההשלכות הנובעות ממתן אפשרות לתקשורת תאגידית/ארגונית לכונן את המציאות שבה אנו חיים, כעובדים או כאזרחים. מטרת הכנס "הצד האפל של התקשורת" היא למלא פער מחקרי זה.

כאשר ארגון מתקשר עם עובדיו, התקשורת היא מכשיר ניהולי. במסגרת זו התקשורת משרתת מטרות רבות ושונות, אך המטרה הדומיננטית היא חיברות העובדים לתוך המשימה, החזון והערכים של החברה. התקשורת היא מרכזית בהכשרת עובדים חדשים, ובעיקר בהפיכת זרים ל"מישהו משלנו", וגם דוחפת את כל העובדים – חדשים ומבוגרים כאחד -" לחיות "את ערכי החברה. תקשורת פנימית הנתפסת ככלי של ניהול, היא גם צורה של שליטה חברתית. כלפי חוץ, כאשר הארגון מתקשר עם בעלי העניין החיצוניים שבהם הוא תלוי – לקוחות, צרכנים, קובעי מדיניות, מדיה חדשותית ועוד – אין מדובר בתמונה נייטרלית של החברה. אבן הפינה של יחסי ציבור ומיתוג של ארגונים וחברות בני זמננו היא בעיצוב של רושם חיובי של החברה בתודעה של בעלי העניין שלה.

מתוך הבנה זו של תקשורת תאגידית/ארגונית, עולים שני היבטים. ראשית, התקשורת המקצועית אינה, ואף לא יכולה להיות נייטרלית, אלא מוטה במהותה. שנית, לתקשורת המקצועית יש השפעה עצומה על העובדים (כמו גם על בעלי עניין אחרים). חוסר הנייטרליות של תקשורת תאגידית/ארגונית בשילוב עם כוחו של הממסד התאגידי/ארגוני, כאשר מדובר בכינון המציאות הארגונית, הוא במהותו "הצד האפל של התקשורת". הביטוי "הצד האפל" הפך למונח לכל הדברים הלא רצויים.

מארגני הכנס שואפים לחקור ולהעמיק את ההבנה וההכרות עם פעילויות הצד האפל של התקשורת בהקשרים ארגוניים. בכנס זה, השאיפה היא לחקור ולפתור בעיות בנושאים כגון :

  • מה עשוי להוות פעילות תקשורתית של הצד האפל? ומדוע?
  • כיצד ניתן לנתח פעילויות תקשורתיות של הצד האפל?
  • מדוע ארגונים משתמשים לכאורה בפעילויות אלה?
  • כיצד אנחנו כחוקרים וכאזרחים, מעריכים פעילויות אלה?

הכנס יתקיים בין התאריכים 14-16 באוגוסט 2019 באוניברסיטת Aalborg, דנמרק

לפרטים נוספים אודות הכנס